Приключи І-ви етап от проект „Трайна заетост и обучения в Адел-М ЕООД“

01.03.2017г.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0847-C01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 26.01.2017г. , със завършването на обученията на новоназначените лица, приключи първият етап от проект BG05M9OP001-1.003-0847-C02  Трайна заетост и обучения в Адел-М ЕООД.

В изпълнение на проекта 8 безработни граждани бяха назначени с трудови договори на работа, като всеки от тях премина през теоретично и практическо обучение за професионална квалификация и ключови компетентности. Бяха обучени следните лица – Сътрудник в малък и среден бизнес  – двама човека; Помощник в строителството  – шест човека; „Работа с Windows и приложения”  – осем човека. След успешното полагане на изпити, всички 8 безработни, получиха съответните удостоверения и сертификати.

В изпълнение на проекта бяха закупени и въведени в експлоатация:

1. Ротационен лазерен нивелир
2. Комбиниран лазерен уред за нивелиране на хоризонтал, вертикал, прав ъгъл
3. Преносим компютър – лаптоп
4. Лазерно мултифункционално устройство – копирна машина
5. Мастиленоструйно многофункционално устройство – принтер
6. Миг – Маг (СО)

7. Апарат за аргон

8. Ъглошлайф с диаметър на диска ф230
9. Професионална машина за ръчно рязане на ширкоформатни плочки

10. Мобилна индустриална прахосмукачка с комплект за почистване
11. Ъглошлайф с диаметър на диска ф125
12. Бъркалка (миксер) за строителни разтвори
13. Електрическа машина с диамантени дискове на водно рязане на камък

14. Хидравлична гилотина за цепене на камък


15. Заваръчен уред за пластмасови тръби и фитинги


16. Система за диамантено пробиване на бетон и тухла


17. Комплект тръбни ключове

Обща стойност на проекта: 116 818.00 лева, от които:

99 295.30 лева европейско финансиране

и 17 522.70 лева национално съфинансиране.

Начало: 29.09.2016 година

Край: 29.11.2017 година