Приключи проект „Tрайна заетост и обучения“ в Адел-М ЕООД.

На 29.11.2017г.  успешно приключи проект BG05M9OP001-1.003-0847-C02  Трайна заетост и обучения в Адел-М ЕООД.

 

Общата цел на проекта беше да се постигне по-добър достъп до заетост за безработните лица, които устойчиво да се интегрират на пазара на труда чрез включване в професионални обучения с последваща заетост.

Като специфични цел, проекта целеше да създаде нови устойчиви работни места за 4 безработни лица с повишена професионална квалификация и ключова компетентност в областта на компютърните приложения.

Всички заложени цели бяха успешно изпълнени – 8 безработни граждани бяха назначени с трудови договори на работа. Всеки от тях премина през теоретично и практическо обучение за повишаване на професионалната си квалификация. Допълнително бяха им предадени знания, които подобриха тяхната ключова компетентност при работа с Windows и приложения. За всяко обучение, на всяко лице беше издадено съответното удостоверение или сертификат.

 

С оглед осигуряване на ефективно и качествено извършване на професионалните им задължения, за новоназначените лица беше закупено необходимото за тази цел оборудване. Това изключително много помогна  за повишаване ефективността на работа им и в резултат се повиши устойчивостта на заетостта в фирмата.

В изпълнение на проекта бяха закупени и въведени в експлоатация:

 1. Ротационен лазерен нивелир
 2. Комбиниран лазерен уред за нивелиране на хоризонтал, вертикал, прав ъгъл
 3. Преносим компютър – лаптоп
 4. Лазерно мултифункционално устройство – копирна машина
 5. Мастиленоструйно многофункционално устройство – принтер
 6. Миг – Маг (СО)
 7. Апарат за аргон
 8. Ъглошлайф с диаметър на диска ф230
 9. Професионална машина за ръчно рязане на широкоформатни плочки
 10. Мобилна индустриална прахосмукачка с комплект за почистване
 11. Ъглошлайф с диаметър на диска ф125
 12. Бъркалка (миксер) за строителни разтвори
 13. Електрическа машина с диамантени дискове на водно рязане на камък
 14. Хидравлична гилотина за цепене на камък
 15. Заваръчен уред за пластмасови тръби и фитинги
 16. Система за диамантено пробиване на бетон и тухла
 17. Комплект тръбни ключове

 

 

Постигнатите резултати след изпълнение на проекта са:

 1. Подбрани безработни и неактивни участници – 8 лица.
 2. Наети на работа безработни и неактивни участници – 8 лица.
 3. Проведено обучение за професионална квалификация – 2 курса за 8 лица.
 4. Проведено обучение по КК4 – 1 курс за 8 лица.
 5. Безработни и неактивни участници, придобили квалификация – 8 лица.
 6. Безработни и неактивни участници, обучени по КК4 – 8 лица.
 7. Безработни и неактивни участници със запазени работни места след приключване на проекта – 4 лица.

 

 

Обща стойност на изпълнение: 113 534.72 лева от предвиден бюджет 116 818.00 лв.

Разпределението на средствата е:

96 504.51 лева европейско финансиране

и 17 030.21 лева национално съфинансиране.

 

Начало: 29.09.2016 година

Край: 29.11.2017 година